Hotline : 1900-2108 Email : info@vjlinks.com.vn

NHÂN VẬT LỊCH SỬ SAKAMOTO RYOMA

Vì sao một con người từ chỗ không ai biết đến lại trở thành kẻ bị truy lùng ráo riết nhất bởi chính quyền Mạc phủ? Tại sao Ryoma lại là con người hội đủ mọi điều kiện để chấm dứt chế độ Tokugawa đã tồn tại hơn 260 năm?

Hotline: 1900-2108
Facebook
19002108 19002108
0903731692 0903731692