LỊCH KHỞI HÀNH HÀN QUỐC 2019

Ngày đăng: 09:57 AM 09/07/2018 - Lượt xem: 1,495

LỊCH KHỞI HÀNH HÀN QUỐC 

CHƯƠNG TRÌNH 4 NGÀY 3 ĐÊM 

SEOUL – NAMI – EVERLAND/LOTTE WORLD

CHƯƠNG TRÌNH 

5 NGÀY 5 ĐÊM / 5 NGÀY 4 ĐÊM 

SEOUL – NAMI – EVERLAND/LOTTE WORLD

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR HÀNG KHÔNG SỐ CHỖ NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR HÀNG KHÔNG SỐ CHỖ

20-23/03/2019

(Ngắm hoa anh đào)

16,500,000 VN 32

 22-26/03/2019

( Ngắm hoa anh đào)

16,500,000 VN 5N4Đ 20

27-30/04/2019

(Lễ 30/04)
17,900,000 VN 25

 28/03-01/04/2019 

( Ngắm hoa anh đào)

17,900,000 VN 5N4Đ 20
11-14/05/2019 15,900,000 VN 20

 30/03-03/04/2019

( Ngắm hoa anh đào) 

17,900,000 VN 5N4Đ 20
18-21/05/2019 15,900,000 VN 20

 09-14/04/2019

( Ngắm hoa anh đào ) 

17,900,000 VN 5N5Đ 20
25-28/05/2019 15,900,000 VN 20 23-28/04/2019 17,900,000 VN 5N5Đ 20
15-18/06/2019 15,900,000 VN 20

29/04-04/05/2019

(Lễ 30/04 – 01/05)
20,900,000 VN 5N5Đ 25
22-25/06/2019 15,900,000 VN  20   03-08/06/2019   17,900,000 VN 5N5Đ 20
29/06-02/07/2019 15,900,000 VN 20        
12-15/07/2019 15,900,000 VN 20        
27-30/07/2019 15,900,000 VN 20        
 28-31/08/2019 15,900,000 VN 20        
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
1900 2108
19002108 0903731692