LỊCH KHỞI HÀNH HÀN QUỐC 2018

Ngày đăng: 09:57 AM 09/07/2018 - Lượt xem: 625

LỊCH KHỞI HÀNH HÀN QUỐC 2018

CHƯƠNG TRÌNH 4 NGÀY 4 ĐÊM

SEOUL - NAMI - EVERLAND

CHƯƠNG TRÌNH 5 NGÀY 4 ĐÊM

SEOUL - NAMI - EVERLAND

CHƯƠNG TRÌNH 6 NGÀY 5 ĐÊM

SEOUL - JEJU - NAMI - EVERLAND

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR HÀNG KHÔNG SỐ CHỖ NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR HÀNG KHÔNG SỐ CHỖ NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR HÀNG KHÔNG SỐ CHỖ
20 – 23/07/2018 13.900.000 VN 25 15 - 19/07/2018 14.900.000 VN 25 16 – 21/08/2018 21.800.000 VN 25
02 – 05/08/2018 13.900.000 VN 25 18 – 22/07/2018 14.900.000 VN 41 31/08 – 05/09/2018 22.500.000 VN 25
23 - 26/08/2018  13.900.000 VN 25 26 - 30/07/2018 14.900.000 VN 37        
18 - 21/10/2018  14.888.000  VN  25  29/08 – 02/09/2018 14.900.000 VN 40        
        11 – 15/09/2018 14.900.000 VN 26        
        10 - 14/11/2018    14.888.000 VN  32        
        20 - 24/11/2018 14.888.000 VN 25        
1900 2108
19002108 0903731692